KRZYSZTOF BAJOŃSKI

CEO / financial manager

Nasz niekwestionowany mistrz w zakresie zarządzania, finansów i rozwiązań IT oraz optymalizacji procesów biznesowych. Z sukcesami przeprowadził wiele projektów szkoleniowych. Jest akredytowanym ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jako audytor wiodący systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego oraz sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zmienia świat nieustannie podnosząc standardy na coraz to nowych obszarach biznesowych.

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,


ZBIGNIEW KOŹMIŃSKI

CEO / operation manager

Jeśli praca, to tylko z pasją. Kierunek studiów gdzie rocznie na 1000 kandydatów indeks otrzymuje 18 osób? Proszę bardzo! Absolwent Wrocławskiej Wyższej Szkoły Teatralnej. Zawodowy aktor, prezes fundacji, społecznik, pasjonat wspinaczki górskiej i żeglarstwa. Poczuł jednak że to za mało. Z teatralnych desek i telewizyjnych ekranów ruszył ku nowej przygodzie. Zdobył uprawnienia Irata oraz GWO i tak od roli Don Kichot’a, przez pracę na farmach wiatrowych całego świata, został pomysłodawcą Onion Group.

Technik turbin wiatrowych (Blade Repair). Członek GWO oraz Irata.

https://www.linkedin.com/in/zbyszek-kozminski/


KAROLINA BAJOŃSKA

CEO

Specjalistka w zakresie kreowania wizerunku i zarządzania informacją. Ogromne doświadczenie biznesowe w branży deweloperskiej oraz szkoleniowej przenosi z powodzeniem na grunt nowoczesnych technologii, łącząc wiedzę i kreatywność, które przyczyniły się do stworzenia innowacyjnego ośrodka szkoleniowego. Szerokie kompetencje managerskie dają mandat do sprawnego koordynowania i nadzorowania wszystkich procesów w Firmie.


DOBROSŁAWA BINKOWSKA

Accounting manager

Manager z urodzenia, filolog z wykształcenia. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat gromadzi doświadczenia zarządzając projektami z najbardziej odległych dziedzin – od nowoczesnych technologii, po działania społeczne i pomocowe. Wierząc w świat bez granic włącza się do zespołu, by ujarzmić wiatr.