Szkolenie Global Wind Organisation „GWO — praca fizyczna” jest skierowane do pracowników z branży wiatrowej wykonujących pracę fizyczną.  Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie ograniczać ryzyko, a także poznają sposoby tworzenia bezpiecznego środowiska pracy  w elektrowniach wiatrowych na podstawie wytycznych Global Wind Organisation.  Trwające pół dnia szkolenie „GWO — praca fizyczna” pomoże pracownikom w przyszłości zapobiegać urazom i podnosić ciężkie materiały w bezpieczny sposób.  W jego trakcie omówione zostaną różne kwestie teoretyczne, a następnie wiedza zostanie sprawdzona w praktyce podczas wykonywania ćwiczeń w kontrolowanym środowisku.  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili właściwie wykonywać pracę fizyczną i minimalizować zagrożenia dla zdrowia.

ZAKRES SZKOLENIA

  • Bezpieczeństwo osobiste
  • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w pracy
  • Analiza przyczyn urazów
  • Ćwiczenie podnoszenia ciężarów
  • Techniki podnoszenia ciężkich przedmiotów
  • Planowanie ciężkiej pracy fizycznej
  • Ćwiczenie przenoszenia ciężkich ładunków