Szkolenie skierowane do pracowników z branży wiatrowej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, na jakie urazy są narażeni, a także nauczą udzielania pierwszej pomocy sobie i innym. Znajomość anatomii jest kluczowa. Dzięki niej jesteśmy w stanie ratować życie. Podczas szkolenia GWO dotyczącego pierwszej pomocy skupiamy się na ograniczonej przestrzeni przy wejściu do elektrowni i wyjściu z niej. Zajmiemy się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami. Część teoretyczna dotyczy podstawowej anatomii i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas części praktycznej szkolenia wiedza zostanie zaprezentowana w praktyce, a uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności.

ZAKRES SZKOLENIA

  • Pierwsza pomoc w przypadku drobnych urazów
  • Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
  • Zasady i przepisy (wymogi prawne)
  • Apteczka pierwszej pomocy
  • Rozpoznawanie czy organizm działa normalnie
  • Rozpoznawanie choroby, urazu i innych dolegliwości
  • Użycie defibrylatora automatycznego (AED)
  • Pierwsza pomoc w przypadku drobnych urazów
  • Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia