Wejdź z nami „na wiatrak” i zostań częścią zielonej transformacji.

Sektor energii odnawialnej a konkretnie energetyki wiatrowej, to jeda z najprężniej rozwijających się gałęzi w ostatniej dekadzie. Nowy Indeks Atrakcyjności Krajów w zakresie Energii Odnawialnej (RECAI) przeprowadzony przez EY plasuje Polskę na 15. pozycji. Tym samym wyrasta ona na znaczącego gracza na rynku odnawialnych źródeł energii.

Według raportu światowych przywódców wzywa się do potrojenia światowej mocy w zakresie energii odnawialnej do 11 000 GW do 2030 r. Kryzys klimatyczny wymaga pilnych inwestycji, aby osiągnąć globalne cele zerowej emisji netto.

„Czy po zrobieniu szkoleń dostanę pracę?”

Do 2026 roku w sektorze wiatrowym w skali globalnej pracować będzie ponad pół miliona techników zatrudnionych przy budowie, obsłudze i konserwacji instalacji. Według najnowszego raportu GWO i GWEC w najbliższych pięciu latach rynek pracy w tej branży wzrośnie o ponad 1/3.

Zgodnie z raportem w najbliższych 5 latach o 33 proc. ma wzrosnąć zapotrzebowanie na nowych pracowników w energetyce wiatrowej – z 426,7 tys. osób w 2021 roku do 568,8 tys. w 2026. To oznacza, że co roku powinno przybywać 28,4 tys. wykwalifikowanych pracowników.

Z naszego doświadczenia i na podstawie danych zebranych od techników, pieniądze zainwestowane w pełne szkolenie (wraz z modułem Blade Repair) zwróciły się przed upływem dwóch miesięcy od daty ukończenia.

„Ile zarabia się w takiej pracy?”

Przeciętne wynagrodzenie technika waha się od 250 do 500 euro dziennie, jeśli chodzi o pracę z tzw. „drugiej ręki”. Wciąż są firmy, które płacą dobrym technikom, team leaderom, supervisorom wynagrodzenia rzędu 600-700 euro dziennie.

„Co to jest Offshore i Onshore?”

Obecnie, farmy wiatrowe, ze względu na ich lokalizację, dzieli się na te występujące na lądzie – onshore – i te ulokowane na morzach, stanowiące jeden z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Europie – offshore.