Szkolenie Global Wind Organisation „GWO — Working At Heights” jest skierowane do pracowników z branży wiatrowej. Podczas dwudniowego szkolenia szczegółowo omówione zostanie ryzyko związane z pracą na wysokości. Każdy uczestnik dowie się również, jak zapobiegać wypadkom w pracy na wysokości. Szkolenie „GWO — Working At Heights” obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Każdy uczestnik nauczy się chronić siebie i innych w elektrowniach wiatrowych w sytuacjach zagrożenia życia. Dlaczego szkolenie „GWO — Working At Heights” jest tak istotne? Jest to związane z ryzykiem czyhającym w pracy. Dzięki szkoleniu „GWO — Working At Heights” każdy pracownik dowie się, co należy robić, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli. Uczestnicy poznają również sposoby bezpiecznej organizacji pracy w przemyśle wiatrowym. Po części teoretycznej każdy będzie miał okazję przećwiczyć w praktyce to, czego się nauczył. Szkolenie ukończą osoby, które wezmą udział w ćwiczeniach obejmujących tematy omówione w części teoretycznej dotyczącej pracy na wysokości i techniki ratunkowe.

ZAKRES SZKOLENIA

  • Legislacja dotycząca pracy na wysokości
  • Metody ochrony przed upadkiem
  • Systemy ochronne i ich sprawne wykorzystywanie
  • Zagrożenia związane z pracą na wysokości
  • Materiały ewakuacyjne
  • Właściwe sposoby sprawdzania odzieży ochronnej (PPE), np. uprzęży, kasków i lin
  • Ochrona innych osób przed zagrożeniami w elektrowni wiatrowej
  • Opieka medyczna na poziomie 0