Szkolenie Global Wind Organisation „GWO — zapobieganie pożarom” jest skierowane do pracowników z branży wiatrowej. Podczas szkolenia uczestnik pozna podstawowe informacje dotyczące przyczyn pożarów w elektrowniach wiatrowych i zagrożeń, jakie się w nimi wiążą. Dowie się również, jak prawidłowo reagować na zagrożenie pożarowe. Moduł składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Pożar w elektrowni wiatrowej może wywołać panikę. Niestety, taka reakcja nikogo nie uratuje. Dlatego każdy pracownik musi wiedzieć, jak postępować w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie Global Wind Organisation „GWO — zapobieganie pożarom” obejmuje pół dnia zajęć teoretycznych, podczas których każdy uczestnik pozna podstawy zagadnienia. Następnie rozpocznie się część praktyczna. Ćwiczenia dotyczące reagowania na pożar w elektrowni wiatrowej to doskonała szansa sprawdzenia swoich umiejętności.

ZAKRES SZKOLENIA

  • Przyczyny pożarów, rozprzestrzeniania się ognia, zagrożenia związane z pożarem w elektrowni wiatrowej
  • Rozpoznawanie zagrożenia pożarowego
  • Prawidłowa reakcja na pożar: właściwe wykorzystanie środków gaśniczych, takich jak gaśnica czy koc gaśniczy
  • Plany awaryjne, w tym procedury ewakuacji zgodnej z planem i wykrywanie dymu
  • Bezpieczeństwo osobiste