Kluczowym komponentem każdej turbiny wiatrowej są łopaty jej wirnika. Stała kontrola tych elementów jest konieczna, by wykrywać oraz śledzić ewentualne uszkodzenia. Zależnie od charakteru oraz skali uszkodzeń mogą one wpływać na zmniejszenie efektywności pracy turbiny, zakłócać aerodynamikę łopat, a także być źródłem zwiększonego hałasu. Istnieje wiele czynników prowadzących do powstawania wad, takich jak transport, nieścisłości produkcyjne, montaż czy wpływy otoczenia. Właściwa diagnoza tych problemów umożliwia uniknięcie negatywnych konsekwencji, a szybkie działanie pozwala zredukować koszty.

Oferujemy specjalistyczne badania łopat turbiny wiatrowej, dokładną ocenę ewentualnych uszkodzeń, a także estymację kosztów oraz czasu niezbędnego do naprawy. Korzystamy z nowoczesnych technik badawczych. Szczególną uwagę skupiamy na badaniach „punktów krytycznych” przy użyciu metod „NDT”, koncentrując się zwłaszcza na konstrukcji wewnętrznej łopat. Ponadto przeprowadzamy testy zastosowanych systemów piorunochronnych, wykorzystując sprzęt spełniający europejskie standardy, oraz kontrolujemy kanały odprowadzające nadmiar wody. Badamy wszystkie rodzaje łopat – niezależnie od ich długości, zarówno przed instalacją na powierzchni, jak i podczas działania, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Oferujemy badania w ramach gwarancji oraz po jej wygaśnięciu. Każda inspekcja kończy się przejrzystym raportem, opracowywanym przez nasz zespół specjalistów bazujących na wieloletnim doświadczeniu i ekspertyzie. Raport jest natychmiast dostarczany naszemu klientowi.